TYTUŁ SZKOLENIA

TIK w edukacji wczesnoszkolnej (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Aplikacje Learning apps, wordwall, quizlet, padlet oraz inne służące do edukacji wczesnoszkolnej. Jak zrobić swoją stronę w google sites. Bezpieczne wykorzystanie materiałów w internecie. Metody pracy on-line stacjonarnie i zdalnie. Społeczność ucząca się - jak wspierać dzieci zdolne. Pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi - stategie z wykorzystaniem TIK.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams. 15.10.2022 9.00 – 10.30 24.11.2022 16.30 – 18.00 15.12.2022 16.30 – 18.00 12.01.2023 16.30 – 18.00
WYBIERZ TERMIN
2022-11-24
Wrocław
Grzanka-Osińska Ilona
Nadolska Sylwia
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: