TYTUŁ SZKOLENIA

Status zatrudnienia i zadania pomocy nauczyciela w szkole

OPIS SZKOLENIA Pomocy nauczyciela -zakres obowiązków, wymagane kwalifikacje oraz zasady współpracy nauczyciela z pomocą w klasie.
OBSZAR TEMATYCZNY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
ADRESAT Dyrektorzy i nauczyciele publicznych placówek oświatowych
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 96 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 16.00-18.15.
WYBIERZ TERMIN
2022-10-11
Wrocław
Kowalczyk Ewa
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: