TYTUŁ SZKOLENIA

Zmiany w przepisach prawa oświatowego 2022 r. (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Nowelizacja Karty Nauczyciela w 2022 r. Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach. Prowadzenie zajęć zdalnych niezależnych od COVID-19. Nauczanie indywidulane w formie zdalnej. Przedłużanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.Organizacja kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
OBSZAR TEMATYCZNY Zarządzanie oświatą
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 90 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław(gr.2): Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00-18.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2022-09-27
Wrocław
Mangold Robert
Logowanie / Rejestracja
2022-10-24
Wrocław(gr.2)
Mangold Robert
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: