TYTUŁ SZKOLENIA

Zakres nadzoru pedagogicznego w szkole (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Źródła nadzoru pedagogicznego w prawie. Formy nadzoru pedagogicznego. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły. Organ nadzoru pedagogicznego. Rola organu prowadzącego szkoły. Odpowiedzialność prawna nauczyciela.
OBSZAR TEMATYCZNY Zarządzanie oświatą
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 90 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00-18.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2023-04-26
Wrocław
Mangold Robert
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: