TYTUŁ SZKOLENIA

Metodologia opracowania autorskich programów nauczania oraz osiągnięcia pozytywnych efektów w nauce (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. Innowacyjność i kreatywność w praktyce szkolnej. Ogólne wymagania merytoryczne do programów nauczania i wychowania w świetle nowych wyzwań oraz coraz większych oczekiwań wobec systemów edukacji. Aktualne wytyczne do tworzenia autorskich programów nauczania. Korzystanie z programów zaproponowanych przez wydawnictwa, instytucje zajmujące się tworzeniem programów nauczania, innych nauczycieli oraz konstruowanie własnych programów nauczania. Dobór materiałów dydaktycznych, sposoby oceniania efektów pracy ucznia podczas edukacji zdalnej i mieszanej. Przygotowanie scenariuszy lekcji i materiałów dydaktycznych z uwzględnieniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej Ministerstwa Edukacji i Nauki https://zpe.gov.pl/.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 90 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław(gr.2):
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15:00-17:30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2022-09-15
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
2023-01
Wrocław(gr.2)
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: