TYTUŁ SZKOLENIA

Szkolenie w zakresie potrzeb edukacyjnych nauczyciela

OPIS SZKOLENIA Kompetencje społeczne nauczycieli. Kształcenie zawodowe. Doradztwo zawodowe. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych. Na diagnozę potrzeb szkoleniowych składa się ich identyfikacja oraz analiza. Celem identyfikacji jest odnalezienie i wskazanie potrzeb szkoleniowych zarówno dyrekcji, całego grona pedagogicznego, jak i poszczególnych osób. Cele powinny być precyzyjne i jasne, można je formułować wedle zasady SMART, zgodnie z którą cel powinien być: specyficzny, mierzalny, akceptowalny, realistyczny i terminowy.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele ze szkół: podstawowa, technikum, liceum, szkoła branżowa.
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) 160 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 13.00-19.00.
WYBIERZ TERMIN
2022-11-09
Wrocław
Socha Dariusz
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: