TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Planowanie zadań na rok szkolny 2022/2023. Ocenianie kształtujące w pracy z uczniem. Analiza i interpretacja wybranych tekstów literackich - wymiana doświadczeń. Wychowanie do wartości na lekcjach języka polskiego - przykłady dobrych praktyk. Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego - przykłady ćwiczeń.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wałbrzych: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Wałbrzychu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 16.00-18.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2022-10-05
Wałbrzych
Chojda-Ozga Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: