TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego

OPIS SZKOLENIA Cele i założenia sieci współpracy i samokształcenia. Diagnoza potrzeb uczestników sieci. Efektywne formy i metody pracy z uczniami na lekcjach języka niemieckiego - przykłady dobrych praktyk. Ocenianie wspierające rozwój uczniów - wymiana doświadczeń. Informacja zwrotna na lekcjach języka niemieckiego - przykłady zastosowania.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wałbrzych: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Wałbrzychu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 16.00-18.00.
WYBIERZ TERMIN
2022-11-
Wałbrzych
Gnilka Adrian
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: