TYTUŁ SZKOLENIA

Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

OPIS SZKOLENIA Elementy oceniania kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej. Sensoryczne metody wspierające proces edukacji wczesnoszkolnej. Metody pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej. Przykłady gier i zabaw stymulujacych rozwój percepcji, uwagi i pamięci słuchowej. Przykłady ćwiczeń z zakresu koordynacji i koncentracji uwagi u dzieci w edukacji wczesnoszkolnej. Matematyczne zabawy w edukacji wczesnoszkolnej.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wałbrzych: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Wałbrzychu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00-17.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2022-11-02
Wałbrzych
Lato Agnieszka
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: