TYTUŁ SZKOLENIA

Jak profesjonalnie przygotować się do lekcji obserwowanej? (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Pomysł na ciekawą lekcję obserwowaną. Cele dobrej lekcji. Arkusz metaanalizy. Arkusz rozmowy przedobserwacyjnej i poobserwacyjnej. Arkusz obserwacji lekcji. Kryteria oceny lekcji.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
TYP SZKOLENIA seminarium
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.45-18.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2022-11-23
Legnica
Tarkowska Marta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: