TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka niemieckiego (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Cele i założenia sieci współpracy i samokształcenia. Diagnoza potrzeb uczestników sieci. Efektywne formy i metody pracy z uczniami na lekcjach języka niemieckiego - przykłady dobrych praktyk. Ocenianie wspierające rozwój uczniów - wymiana doświadczeń. Informacja zwrotna na lekcjach języka niemieckiego - przykłady zastosowania.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wałbrzych:
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams. godz. 16.00-18.00
WYBIERZ TERMIN
2022-12-13
Wałbrzych
Gnilka Adrian
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: