TYTUŁ SZKOLENIA

Awans zawodowy nauczyciela i ocena pracy

OPIS SZKOLENIA Awans na stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach od 1 września 2022 r. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego i ocena pracy na nowych zasadach od 1 września 2022 r.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA
ADRESAT zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 60 zł
LOKALIZACJA
Wrocław:
DODATKOWE INFORMACJE 25.01.2023 14:00-15:35 Microsoft Teams
WYBIERZ TERMIN
2023-01-25
Wrocław
Nadolska Sylwia
Mangold Robert
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: