TYTUŁ SZKOLENIA

Moduł: Edukacja włączająca jako wyzwanie szkoły XXI wieku (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Założenia edukacji włączającej jako edukacji dostępnej dla każdego ucznia: kontekst prawny oraz społeczny. Praca z uczniem i rodzicami ucznia ze spe, w tym przewlekle chorego – potrzeby, komunikacja, relacje wspierające. Model dostępnej szkoły: standardy dostępności w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, organizacyjnym. Diagnoza, rozpoznawanie potrzeb uczniów i działania szkoły. Ocena funkcjonalna w praktyce szkolnej.
OBSZAR TEMATYCZNY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 9
CENA (PLN) 270 zł
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Jeleniej Górze, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 09.05.2023, godz. 16.00-18.15. 16.05.2023, godz. 16.00-18.15. 23.05.2023, godz. 16.00-18.15. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2023-05-09
Jelenia Góra
Baeck-Kamińska Katarzyna
Głuszek Karolina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: