TYTUŁ SZKOLENIA

Ocena pracy nauczyciela (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela. Obowiązkowe i dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela - jak je spełnić w szkolnej praktyce? Tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela. Tryb postępowania odwoławczego.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 120 zł
LOKALIZACJA
Wałbrzych:
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00-18.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2023-05-23
Wałbrzych
Berg Mariola
Pac-Marcinkowska Krystyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: