TYTUŁ SZKOLENIA

Model funkcjonowania pracowni biologicznej i przyrodniczej

OPIS SZKOLENIA Odpowiednie wyposażenie pracowni w sprzęt i materiały pozwala wyjaśnić zjawiska i procesy występujące w otaczającym świecie. Umożliwia uczniom samodzielne eksperymentowanie w celu rozwijania u nich samodzielności myślenia, formułowania pytań, analizowania danych, wyciągania wniosków i wyszukiwania informacji.
OBSZAR TEMATYCZNY Edukacja matematyczno-przyrodnicza i technologie informacyjne
ADRESAT nauczyciele
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław:
DODATKOWE INFORMACJE godz. 15.00-18.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2023-04-26
Wrocław
Sendecka Zyta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: