TYTUŁ SZKOLENIA

W drodze do porozumienia: Jak zarządzać konfliktem w szkole? (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Podłoże konfliktów – Co jest konieczne, aby stwierdzić, że mamy do czynienia z konfliktem? Dynamika konfliktu. Etapy rozwiązywania konfliktu. Sposoby na obniżanie napięcia emocjonalnego.Techniki rozwiązywania konfliktów. Alternatywne metody rozwiązywania sporów: mediacje szkolne i rówieśnicze.
OBSZAR TEMATYCZNY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Kobzarska-Bar Barbara
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: