TYTUŁ SZKOLENIA

Innowacyjne sposoby prowadzenia lekcji Edukacji dla Bezpieczeństwa (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Rola i zadania nauczyciela edb w kształtowaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i otoczenia. Nauczyciel edb liderem bezpieczeństwa w szkole.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 60 zł
LOKALIZACJA
Wrocław:
DODATKOWE INFORMACJE godz. 16.00-17.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2023-04-20
Wrocław
Schneider Grażyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: