TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć: Szkolna Akademia Pierwszej Pomocy (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Idea tworzenia Szkolnej Akademii Pierwszej Pomocy. Działania Akademii- propozycje. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy. Możliwości rozwoju i nabywania kompetencji nauczania pierwszej pomocy przez nauczycieli. Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji. Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych i TIK w prowadzeniu działań szkolnej Akademii Pierwszej Pomocy. Innowacyjne sposoby prowadzenia zajęć pierwszej pomocy.
OBSZAR TEMATYCZNY Wychowanie i opieka
ADRESAT nauczyciele świetlic,nauczyciele EDB,nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego, nauczyciele wychowania fizycznego
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław:
DODATKOWE INFORMACJE 2023-03-23; 2023-04-13; 27.04.2023; 11.05.2023; 25.05.2023. godz. 15.45-17.15. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2023-03-23
Wrocław
Schneider Grażyna
Nadolska Sylwia
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: