TYTUŁ SZKOLENIA

Indywidualny program nauki i indywidualny tok nauki na lekcjach historii i WOS

OPIS SZKOLENIA Prawo oświatowe w zakresie tworzenia, organizowania i realizowania w szkole indywidualnych programów i toków nauki. Tworzenie indywidualnego programu nauki oraz zaplanowanie indywidualnego toku nauki dla ucznia zdolnego.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Edukacja humanistyczna
ADRESAT Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 60,00
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE 05.12.2019 - g. 14.00-19.00
WYBIERZ TERMIN
2019-12-05
Wrocław
Nawrotek Halina
Logowanie / Rejestracja