TYTUŁ SZKOLENIA

Blogodydaktyka w dobie cyfryzacji

OPIS SZKOLENIA Efektywna i efektowna edukacja - dydaktyka w sieci Internet. Nauczanie w sieci/poprzez sieć - wady i zalety. Typy blogów i ich zastosowanie w kształceniu. Praktyczne wykorzystanie narzędzia blogger.com. Blog w edukacji - przykłady dobrych praktyk.
OBSZAR TEMATYCZNY 5-Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wyk. technologii inf.-kom. w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
ADRESAT Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, którzy chcą stosować chmurę w pracy z uczniami oraz innymi nauczycielami
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 40.00 zł
LOKALIZACJA
Legnica: DODN Filia w Legnicy, ul. Plac Zamkowy 1 - Zamek Piastowski, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Legnica
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: