TYTUŁ SZKOLENIA

Kształcenie zawodowe po zmianach

OPIS SZKOLENIA Nowe zasady organizacji kształcenia zawodowego. Kształcenie ustawiczne. Kształcenie młodocianych pracowników. Praktyczna nauka zawodu. Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowe umiejętności zawodowe. Szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
OBSZAR TEMATYCZNY 6-Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
ADRESAT Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek kształcących w zawodach, doradcy zawodowi, nauczyciele zainteresowani problematyką szkolenia, w tym dyrektorzy szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko oraz nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) 100.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
Legnica: DODN Filia w Legnicy, ul. Plac Zamkowy 1 - Zamek Piastowski, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl
Jelenia Góra: DODN Filia w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl
Wałbrzych: DODN Filia w Wałbrzychu, ul. Rynek 6, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE Wrocław: 05.12.2019 r., godz. 13.30-17.30 (I spotkanie) 09.12.2019 r., godz. 13.30-17.30 (II spotkanie)
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Norkowska Ewa
Stempel Lech
Reichel Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
Legnica
Norkowska Ewa
Stempel Lech
Reichel Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
Jelenia Góra
Norkowska Ewa
Stempel Lech
Reichel Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
Wałbrzych
Norkowska Ewa
Stempel Lech
Reichel Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: