TYTUŁ SZKOLENIA

Kształcenie zawodowe po zmianach

OPIS SZKOLENIA Nowe zasady organizacji kształcenia zawodowego. Kształcenie ustawiczne. Kształcenie młodocianych pracowników. Praktyczna nauka zawodu. Podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowe umiejętności zawodowe. Szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
OBSZAR TEMATYCZNY 6-Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
ADRESAT Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek kształcących w zawodach, doradcy zawodowi, nauczyciele zainteresowani problematyką szkolenia, w tym dyrektorzy szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko oraz nauczyciele rozpoczynający pracę zawodową
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) 100,00
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
Legnica: DODN Filia w Legnicy, ul. Plac Zamkowy 1 - Zamek Piastowski, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl
Jelenia Góra: DODN Filia w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl
Wałbrzych: DODN Filia w Wałbrzychu, ul. Rynek 6, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE Wrocław - Agnieszka Krupa: W77/W/II - edycja pierwsza: 24.10.2019 - g. 13.30 - 17.30 (spotkanie I) 25.10.2019 - g. 13.30 - 17.30 (spotkanie II) W77/W/III - druga edycja: 14.11.2019 - g. 14.30-17.45 (spotkanie I) 16.11.2019 - g. 9.00-14.00 (spotkanie II)
WYBIERZ TERMIN
2019-10-24
Wrocław
Norkowska Ewa,Stempel Lech,Krupa Agnieszka,Reichel Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
2019-10
Legnica
Norkowska Ewa,Stempel Lech,Krupa Agnieszka,Reichel Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
2019-09
Jelenia Góra
Norkowska Ewa,Stempel Lech,Krupa Agnieszka,Reichel Małgorzata
Logowanie / Rejestracja
2019-09
Wałbrzych
Norkowska Ewa,Stempel Lech,Krupa Agnieszka,Reichel Małgorzata
Logowanie / Rejestracja