TYTUŁ SZKOLENIA

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

OPIS SZKOLENIA Ocenianie jako konsekwencja planowania dydaktycznego nauczycieli: od kompetencji kluczowych, poprzez kompetencje, umiejętności, podstawę programową i program nauczania do jednostki lekcyjnej. Elementy oceniania kształtującego: cele lekcji, kryteria oceniania, informacja zwrotna, pytania i techniki zadawania pytań, samoocena, ocena koleżeńska. Planowanie lekcji z wykorzystaniem elementów OK. Ocenianie kształtujące a indywidualne potrzeby uczniów i wzmocnienie motywacji do pracy. Czynniki sprzyjające i utrudniające wprowadzenie zasad OK w szkole.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 40.00 zł
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: DODN Filia w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Jelenia Góra
Baeck-Kamińska Katarzyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: