TYTUŁ SZKOLENIA

Awangarda - przystanek Wrocław

OPIS SZKOLENIA Propozycja wykorzystania twórczości artystów obecnych w przestrzeni Wrocławia do realizacji podstawy programowej. Poszukiwanie kontekstów polskiej sztuki awangardowej - analiza i interpretacja tekstów kultury. Bezpośredni kontakt z dziełem. Inspiracja sztuką współczesną - warsztaty plastyczne. Prezentacja w formie wystawy.
OBSZAR TEMATYCZNY 2-Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
ADRESAT Nauczyciele plastyki szkoły ponadpodstawowej, nauczyciele wychowawcy świetlicy, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 80.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE 21.11.2019 - g. 15.45-19.00 (spotkanie I) 28.11.2019 - g. 15.45-19.00 (spotkanie II)
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: