TYTUŁ SZKOLENIA

Działania plastyczne jako forma samopoznania - portret

OPIS SZKOLENIA Twórczy rozwój ucznia - portret na zajęciach edukacyjnych . Pozytywne wzmocnienie ucznia poprzez działania plastyczne z elementami arteterapii. Wspieranie rozwoju osobowości ucznia przez stymulowanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i działania. Wykorzystanie języka wizualnego w różnych technikach plastycznych i fotografii - warsztaty.
OBSZAR TEMATYCZNY 1-Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
ADRESAT Nauczyciele plastyki szkoły ponadpodstawowej, nauczyciele wychowawcy świetlicy, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 80.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: