TYTUŁ SZKOLENIA

Działania plastyczne jako forma samopoznania - portret

OPIS SZKOLENIA Twórczy rozwój ucznia - portret na zajęciach edukacyjnych . Pozytywne wzmocnienie ucznia poprzez działania plastyczne z elementami arteterapii. Wspieranie rozwoju osobowości ucznia przez stymulowanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i działania. Wykorzystanie języka wizualnego w różnych technikach plastycznych i fotografii - warsztaty.
OBSZAR TEMATYCZNY 1-Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
ADRESAT Nauczyciele plastyki, nauczyciele wychowawcy
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 80,00
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE 05.12.2019 - g. 15.45-19.00 (spotkanie I) 12.12.2019 - g. 15.45-19.00 (spotkanie II)
WYBIERZ TERMIN
2019-12-05
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja