TYTUŁ SZKOLENIA

Zainteresowania i zdolności matematyczne uczniów klas I-III szkoły podstawowej

OPIS SZKOLENIA Charakterystyka ucznia zdolnego. Rozpoznawanie zdolności matematycznych u małego dziecka. Rola nauczyciela we wspomaganiu rozwoju zainteresowań i zdolności matematycznych. Metoda MSB - Matematyczne Stacje Badawcze. Matematyka w terenie. Rym, rytm,ruch w edukacji matematycznej.
OBSZAR TEMATYCZNY 4-Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
ADRESAT Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) 50,00
LOKALIZACJA
Legnica: DODN Filia w Legnicy, ul. Plac Zamkowy 1 - Zamek Piastowski, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2019-10
Legnica
Tkaczyk Urszula
Logowanie / Rejestracja