TYTUŁ SZKOLENIA

Opiekun stażu w awansie zawodowym nauczyciela stażysty

OPIS SZKOLENIA Prawne uwarunkowania awansu zawodowego nauczyciela: awans zawodowy nauczyciela stażysty, ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu. Obowiązki opiekuna stażu: rola i zadania opiekuna stażu, organizacja pracy opiekun - podopieczny, plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych, opinia opiekuna o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, opiekun stażu jako członek komsji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
OBSZAR TEMATYCZNY ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
ADRESAT Nauczyciele pełniący funkcję opiekna stażu nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 12
CENA (PLN) 120.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
Wałbrzych: DODN Filia w Wałbrzychu, ul. Rynek 6, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE Wrocław: 20.11.2019 - g. 13.00-18.30 (spotkanie I) 30.11.2019 - g. 9.00-14.30 (spotkanie II)
WYBIERZ TERMIN
2019-11-20
Wrocław
Norkowska Ewa
Logowanie / Rejestracja
2019-09
Wałbrzych
Nowosielska Grażyna
Logowanie / Rejestracja