TYTUŁ SZKOLENIA

Język sztuki

OPIS SZKOLENIA Realizacja treści podstawy programowej na plastyce: analiza i interpretacja dzieł sztuki współczesnej. Warstwy semantyczna i formalna dzieła. Interpretacja dzieła sztuki w kontekście epoki. Aktywizowanie uczniów uczenia się przez uczenie innych - analiza porównawcza dwóch dzieł.
OBSZAR TEMATYCZNY 2-Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych
ADRESAT Nauczyciele plastyki, nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 40,00
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE 05.11.2019 - g. 15.45-19.00
WYBIERZ TERMIN
2019-11-05
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja