TYTUŁ SZKOLENIA

Diagnoza zainteresowań i uzdolnień jako fundament planowania i organizacji pracy z uczniem uzdolnionym

OPIS SZKOLENIA Narzędzia identyfikacji i diagnozy zainteresowań oraz uzdolnień w pracy z uczniem zdolnym. Od diagnozy do planowania form pracy z uczniem zdolnym. Organizacja wsparcia ucznia zdolnego w praktyce szkolnej.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Nauczyciele, w tym rozpoczynający pracę zawodową
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (w tym dla rozpoczynających pracę)
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 60.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
Jelenia Góra: DODN Filia w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43, tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl
Wałbrzych: DODN Filia w Wałbrzychu, ul. Rynek 6, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE [Wrocław]: 28.11.2019 - g. 14.00-19.00. [Jelenia Góra]: 27.01.2020, godz. 14.30-17.45
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Nawrotek Halina
Nowak Paweł
Logowanie / Rejestracja
Jelenia Góra
Wierbiłowicz Ewa
Logowanie / Rejestracja
Wałbrzych
Pac-Marcinkowska Krystyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: