TYTUŁ SZKOLENIA

Jak uczyć uczniów uczenia się?

OPIS SZKOLENIA Umiejętność uczenia się jako jedna z ważniejszych kompetencji kluczowych oraz podstawowe zadanie szkoły. Planowanie pracy szkoły i nauczycieli, sprzyjające rozwijaniu tej kompetencji u uczniów. Psychologia pamięci. Elementy neurodydaktyki. Organizacja nauki. Organizacja materiału. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Style uczenia się. Techniki uczenia się. Pytania kluczowe. Kształtowanie umiejętności samooceny uczniów. Realizacja nowej podstawy programowej: wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji oraz zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy jako celu kształcenia ogólnego.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Nauczyciele, w tym rozpoczynający pracę zawodową
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (w tym dla rozpoczynających pracę)
ILOŚĆ GODZIN 40
CENA (PLN) 400.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42/44, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
Legnica: DODN Filia w Legnicy, ul. Plac Zamkowy 1 - Zamek Piastowski, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Kaczmarska Joanna
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
Legnica
Engel Ewa
Janowska Maria
Kwaśniak-Szumlakowska Agata
Tkaczyk Urszula
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: