TYTUŁ SZKOLENIA

Jak uczyć uczniów uczenia się?

OPIS SZKOLENIA Umiejętność uczenia się jako jedna z ważniejszych kompetencji kluczowych oraz podstawowe zadanie szkoły. Planowanie pracy szkoły i nauczycieli, sprzyjające rozwijaniu tej kompetencji u uczniów. Psychologia pamięci. Elementy neurodydaktyki. Organizacja nauki. Organizacja materiału. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Style uczenia się. Techniki uczenia się. Pytania kluczowe. Kształtowanie umiejętności samooceny uczniów. Realizacja nowej podstawy programowej: wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji oraz zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy jako celu kształcenia ogólnego.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Nauczyciele, w tym rozpoczynający pracę zawodową
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (w tym dla rozpoczynających pracę)
ILOŚĆ GODZIN 40
CENA (PLN) 400,00
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
Legnica: DODN Filia w Legnicy, ul. Plac Zamkowy 1 - Zamek Piastowski, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE Wrocław: 16.11.2019 - g. 9.00-14.00 (spotkanie I) 30.11.2019 - g. 9.00-14.00 (spotkanie II) 13.12.2019 - g. 15.00-18.15 (spotkanie III) 11.01.2020 - g. 9.00-14.00 (spotkanie IV) 01.02.2020 - g. 9.00-14.00 (spotkanie V) 29.02.2020 - g. 9.00-14.00 (spotkanie VI) 21.03.2020 - g. 9.00-14.00 (spotkanie VII)
WYBIERZ TERMIN
2019-11-16
Wrocław
Kaczmarska Joanna,Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
Legnica
Engel Ewa,Janowska Maria,Kwaśniak-Szumlakowska Agata,Tkaczyk Urszula
Logowanie / Rejestracja