TYTUŁ SZKOLENIA

Kreatywny nauczyciel

OPIS SZKOLENIA Czym jest kreatywność? Rola i znaczenie komunikacji (inter- i intrapersonalnej) w pracy zespołowej. Ćwiczenia pobudzające myślenie dywergencyjne do wykorzystania w procesie wychowawczym i dydaktycznym. Wybrane metody i techniki służące do kształtowania pożądanych postaw współpracy wśród uczniów (np. technika Walta Disneya, czyli kreatywność zespołu). Metoda 6 kapeluszy Edwarda de Bono.
OBSZAR TEMATYCZNY 5-Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wyk. technologii inf.-kom. w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
ADRESAT Nauczyciele szkół podstawowych, w tym rozpoczynający pracę zawodową
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące (w tym dla rozpoczynających pracę)
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) 200,00
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE 15.10.2019 - g. 13.30-16.45 (spotkanie I) 19.10.2019 - g. 9.30-14.15 (spotkanie II) 22.10.2019 - g. 13.30-16.45 (spotkanie III) 26.10.2019 - g. 9.30-14.15 (spotkanie IV)
WYBIERZ TERMIN
2019-10-15
Wrocław
Mucha Mariola,Lubańska Małgorzata
Logowanie / Rejestracja