TYTUŁ SZKOLENIA

Rozwijanie kreatywności na zajęciach plastycznych

OPIS SZKOLENIA Synektyka jako metoda twórczego rozwiązywania problemów. Rozwijanie wyobraźni z wykorzystaniem myślenia metaforycznego. Trening twórczości z zastosowaniem strategii: postrzegania, dostrzegania i rozwiązywania problemów. Warsztaty plastyczne rozwijające kreatywność.
OBSZAR TEMATYCZNY 3-Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
ADRESAT Nauczyciele plastyki, nauczyciele wychowawcy świetlicy
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 80,00
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE 24.10.2019 - g. 15.45-19.00 (spotkanie I) 29.10.2019 - g. 15.45-19.00 (spotkanie II) W182/W/II - druga edycja: 07.11.2019 - g. 15.45-19.00 (spotkanie I) 14.11.2019 - g. 15.45-19.00 (spotkanie II)
WYBIERZ TERMIN
2019-10-24
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja