TYTUŁ SZKOLENIA

Formalno - prawne zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole wynikające z aktualnych regulacji prawnych w oświacie

OPIS SZKOLENIA Nowa podstawa prawna o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podstawowe zadania nauczycieli, wynikające z udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podstawowe procedury uruchamiania działań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Prawidłowe dokumentowanie działań realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ochrona danych związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
OBSZAR TEMATYCZNY 1-Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
ADRESAT Dyrektorzy, wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i etapów edukacyjnych
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 60.00 zł
LOKALIZACJA
Legnica: DODN Filia w Legnicy, ul. Plac Zamkowy 1 - Zamek Piastowski, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: