TYTUŁ SZKOLENIA

Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczyciela

OPIS SZKOLENIA Podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli. Zadania dyrektora związane z awansem zawodowym nauczycieli. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Dokumentowanie działań nadzorczych w obszarze awansu zawodowego nauczycieli. Rola dyrektora jako członka komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej. Odpowiedzialność dyrektora w kontekście awansu zawodowego nauczycieli.
OBSZAR TEMATYCZNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
ADRESAT Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 60,00
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE 16.10.2019 - g. 9.30-14.30
WYBIERZ TERMIN
2019-10-16
Wrocław
Norkowska Ewa
Logowanie / Rejestracja