TYTUŁ SZKOLENIA

Kompetencje społeczne jako podstawowe narzędzia współczesnego nauczyciela (rada szkoleniowa dla szkoły/placówki)

OPIS SZKOLENIA Samoświadomość nauczyciela: zna siebie, stara się poznać innych, określa i komunikuje cele oraz potrzeby. Efektywne pełnienie ról społecznych i zawodowych. Praca grupowa a zespołowa. Wywieranie wpływu na innych. Budowanie wizerunku nauczyciela jako lidera. Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w relacjach szkolnych. Radzenie sobie z barierami komunikacyjnymi i pojawiającym się stresem. Asertywność i stawianie granic osobistych i zawodowych.
OBSZAR TEMATYCZNY ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
ADRESAT Rada pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) (Liczba os. x 8 zł x liczba godzin szkolenia) + koszty dojazdu (0.8358 zł za km x 2)
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl
Jelenia Góra: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce, tel. 508-690-953, dos.jgora@dodn.dolnyslask.pl
Wałbrzych: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
cały rok szkolny
Wrocław
Korzeniewski Zygmunt
Logowanie / Rejestracja
cały rok szkolny
Legnica
Korzeniewski Zygmunt
Logowanie / Rejestracja
cały rok szkolny
Jelenia Góra
Korzeniewski Zygmunt
Logowanie / Rejestracja
cały rok szkolny
Wałbrzych
Głuszek Karolina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: