TYTUŁ SZKOLENIA

Ocenianie jako istotny element pracy nauczyciela

OPIS SZKOLENIA Ocenianie - wymagania prawne. Społeczno - wychowawczy, dydaktyczny i wspierający model oceniania.Ocenianie jako jeden z elementów wspierających sukces edukacyjny ucznia. Ocenianie kształtujące - od strategii do praktyki. Motywująca funkcja oceniania. Wypracowanie przykładowych rozwiązań.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele II i III kształcenia
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 60,00
LOKALIZACJA
Wałbrzych: DODN Filia w Wałbrzychu, ul. Rynek 6, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2019-10
Wałbrzych
Nowosielska Grażyna
Logowanie / Rejestracja