TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć: Aktywna tablica. Aktywna lekcja z tablicą interaktywną

OPIS SZKOLENIA Uczestnik sieci: Diagnozuje potrzeby w kształtowaniu cyfrowych kompetencji. Podnosi kompetencje w zakresie metodyki oraz organizacji zajęć z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi. Wykorzystuje w procesie samorozwoju oraz w procesie edukacyjnym otwarte zasoby edukacyjne. Posługuję się tablicą interaktywną. Poznaje ogólne zasady posługiwania się dostępnymi platformami e-learningowymi. Korzysta z dostępnych aplikacji mobilnych dla pracy w szkole. Posługiwanie się innymi urządzeniami technologii informacyjnej dostępnymi w szkole. Wykorzystywanie multimedialnych narzędzi w projektowaniu zajęć, prowadzenie zajęć z uzyciem ICT. Aktywnie korzysta z multimedialnych zasobów edukacyjnych i możliwości edukacyjnych sieci Internet.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Edukacja matematyczno-przyrodnicza i technologie informacyjne
ADRESAT Nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych
TYP SZKOLENIA sieci
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN)
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42/44, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: