TYTUŁ SZKOLENIA

Nowa rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela

OPIS SZKOLENIA 1. Prawne uwarunkowania awansu zawodowego nauczyciela: a) awans zawodowy nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, b) ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu. 2. Zadania i obowiązki opiekuna stażu: a) rola i zadania opiekuna stażu, b) organizacja pracy opiekun - podopieczny, c) plan rozwoju zawodowego awansujacego nauczyciela , d) wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych, e) opinia opiekuna o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, f) opiekun stażu jako członek komsji egzaminacyjnej. 3. Rozwój zawodowy opiekuna stażu: a) planowanie własnego rozwoju, b) doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu, c) doumentacja pracy opiekuna stażu.
OBSZAR TEMATYCZNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
ADRESAT Nauczyciele pełniący funkcję opiekna stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 18
CENA (PLN) 180.00 zł
LOKALIZACJA
Legnica: DODN Filia w Legnicy, ul. Plac Zamkowy 1 - Zamek Piastowski, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: