TYTUŁ SZKOLENIA

Nowe zasady dokonywaniua oceny pracy nauczyciela w świetlke ostatnich zmian prawnych

OPIS SZKOLENIA Normy prawne regulujące ocenę pracy nauczycieli - zmienione uwarunkowania prawne zewnętrzne i wewnętrzne. Tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze - wnioskowanie, terminy, dokumentowanie. Kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli oraz ich wartościowanie. Obszary aktywności zawodowej nauczyciela a nowe kryteria oceny jego pracy. Podstawowe źródła informacji o pracy nauczyciela. Uzasadnienie opisowe oceny w kontekście spełniania kryteriów oceny. Tryb odwoławczy, terminy, skład komisji i procedura postępowania. Wpływ oceny pracy na możliwość awansu zawodowego oraz wzrostu wynagrodzenia nauczyciela.
OBSZAR TEMATYCZNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
ADRESAT Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 10
CENA (PLN) 100.00 zł
LOKALIZACJA
Legnica: DODN Filia w Legnicy, ul. Plac Zamkowy 1 - Zamek Piastowski, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: