TYTUŁ SZKOLENIA

Zasoby wspomagające realizację doradztwa zawodowego w szkole

OPIS SZKOLENIA Narzędzia identyfikujące i diagnozujące mocne strony ucznia. Narzędzia wspomagające w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Zasoby internetowe wspomagające doradztwo zawodowe, materiały multimedialne wzbogacające proces doradztwa zawodowego w szkole.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Kształcenie branżowe
ADRESAT Doradcy zawodowi, nauczyciele, pedagodzy
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) 50,00
LOKALIZACJA
Wałbrzych:
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2019-10-02
Wałbrzych
Reichel Małgorzata
Logowanie / Rejestracja