TYTUŁ SZKOLENIA

Egzamin ósmoklasisty z matematyki – praktyczne wskazówki do pracy z uczniami

OPIS SZKOLENIA Rozwój umiejętności matematycznych uczniów zgodnie z podstawą programową. Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty - wskazówki do pracy z uczniami - zalecana literatura i dostępne zasoby on-line. Przykłady dobrej praktyki. Dobieranie i tworzenie zadań zgodnych z podstawą programową i wymogami sprawdzianu ósmoklasisty. Zasady oceniania zadań. Zalety i wady oceniania holistycznego.
OBSZAR TEMATYCZNY 3-Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
ADRESAT Nauczyciele matematyki w szkołach podstawowych
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 12
CENA (PLN) 120.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42/44, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: