TYTUŁ SZKOLENIA

Egzamin ósmoklasisty z matematyki – praktyczne wskazówki do pracy z uczniami

OPIS SZKOLENIA Rozwój umiejętności matematycznych uczniów zgodnie z podstawą programową. Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty - wskazówki do pracy z uczniami - zalecana literatura i dostępne zasoby on-line. Przykłady dobrej praktyki. Dobieranie i tworzenie zadań zgodnych z podstawą programową i wymogami sprawdzianu ósmoklasisty. Zasady oceniania zadań. Zalety i wady oceniania holistycznego.
OBSZAR TEMATYCZNY 3-Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
ADRESAT Nauczyciele matematyki w szkołach podstawowych
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 12
CENA (PLN) 120,00
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE 19.10.2019, godz. 09.00-14.00 (spotkanie I) 26.10.2019, godz. 09.00-14.00 (spotkanie II)
WYBIERZ TERMIN
2019-10-19
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja