TYTUŁ SZKOLENIA

Nowa podstawa programowa z matematyki w szkołach podstawowych

OPIS SZKOLENIA Główne zmiany w podstawie programowej z matematyki - sylwetka absolwenta szkoły podstawowej. Analiza treści podstawy programowej w kontekście dostosowania programu nauczania do potrzeb uczniów i szkoły. Innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa i aspekt wychowawczy na lekcji matematyki. Wybór zadań i ćwiczeń rozwijających umiejętności i kompetencje matematyczne uczniów zgodnie z podstawą programową i wymogami egzaminu ósmoklasisty.
OBSZAR TEMATYCZNY 3-Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
ADRESAT Nauczyciele matematyki w szkołach podstawowych
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 80,00
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE 28.10.2019, 30.10.2019, godz. 15.00-18.15
WYBIERZ TERMIN
2019-10-28
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja