TYTUŁ SZKOLENIA

Egzamin ósmoklasisty źródłem wiedzy na progu nowej szkoły ponadpodstawowej

OPIS SZKOLENIA Celowość szkolnych analiz, interpretacji oraz wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych. Metody zbierania danych: ilościowe i jakościowe i ich zastosowanie w praktyce szkolnej. Określanie poziomu osiągnięć uczniów z uwzględnieniem wyników egzaminu ósmoklasisty. Wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty i diagnoz wewnętrznych w projektowaniu procesu dydaktycznego.
OBSZAR TEMATYCZNY 3-Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
ADRESAT Nauczyciele matematyki w szkołach ponadpodstawowych
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 40.00 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl
DODATKOWE INFORMACJE 21.10.2019, godz. 15.00-18.15
WYBIERZ TERMIN
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: