Współpraca wałbrzyskiej filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu z Klastrem Edukacyjnym „INVEST in EDU” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

20 października 2020 r. na Platformie Microsoft Office 365 w aplikacji Teams odbyło się seminarium on-line „Tranzycja z systemu edukacji na rynek pracy”w ramach IX spotkania Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych.

Seminarium zostało zorganizowane przez wałbrzyską filię Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”  Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Odbiorcami spotkania byli doradcy zawodowi oraz pedagodzy i wychowawcy, którzy realizują w szkole zadania doradców zawodowych.

Celami spotkania było zapoznanie uczestników ze zmianami, jakie czekają absolwenta szkoły na rynku pracy, jego nowymi rolami, rangą samooceny w procesie tranzycji, a przede wszystkim pokazanie nowoczesnego podejścia do rozmów rekrutacyjnych oraz formułowania cv, czyli przygotowanie młodego człowieka do wejścia w środowisko zawodowe.

Spotkanie odbyło się z udziałem ekspertów – przedstawicieli działów HR  firm mieszczących się na terenie WSSE.

Na wstępie Panie Mariola Berg, kierownik Filii DODN w Wałbrzychu oraz Anna Kaczmarczyk z Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” przywitały gości, prelegentów i uczestników seminarium.

Następnie Pani Małgorzata Reichel – koordynator sieci, występująca w roli prowadzącej seminarium, wprowadziła wszystkich w zagadnienia tranzycji. Przedstawiła model procesu przechodzenia absolwenta szkoły na rynek pracy oraz nowe role, w jakich znajdzie się on w procesie zmiany. Kolejnym prelegentem spotkania była Pani Krystyna Pac-Marcinkowska, która podkreśliła, że sukces zawodowy absolwenta w dużej mierze zależy od jego samooceny, a tę warto kształtować w sposób świadomy pod okiem doradcy zawodowego i wychowawcy.

Głównym punktem programu były wystąpienia Panów Bartłomieja Kuleszy
i Kamila Szymańskiego, specjalistów ds. rekrutacji w Faurecia Automotive Polska oraz Pana Miłosza Cadera, specjalisty ds. personalnych NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o.

Eksperci z działu HR Faurecia Automotive Polska przedstawili temat „Nowoczesne podejścia do rozmów rekrutacyjnych i CV”. Doradcy zawodowi mieli możliwość pozyskania praktycznych wskazówek, jak przygotować profesjonalne cv i na co zwrócić szczególną uwagę w przygotowaniu dokumentu aplikacyjnego, aby oferta została zauważona i skutkowała zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Prelegenci poruszali również kwestię sytuacji na rynku pracy w okresie pandemii i w konsekwencji zmiany sposobów pracy działów HR.

Pan Miłosz Cader z Firmy NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. zaprezentował uczestnikom seminarium temat „Absolwent szkoły na rynku pracy – blaski i cienie”. Mocno podkreślił, że firma NSK mocno angażuje się we współpracę ze szkołami i uczelniami wyższymi z Wałbrzycha i okolic, wspiera doradców zawodowych i uczniów na różnych eventach i dniach otwartych, inżynierowie z NSK prowadzą wykłady dla studentów Politechniki Wrocławskiej. Na seminarium prelegent zwrócił uwagę na deficyty kompetencji, występujące u absolwentów szkół średnich i wyższych uczelni, wskazał możliwości polepszenia współpracy szkoły i firm występujących na rynku pracy w celu budowania u młodych ludzi świadomych kompetencji. Zasygnalizował, jak ważne jest, aby wyposażyć młodzież w wiedzę dotyczącą wymagań rynku pracy, a w szczególności firm znajdujących się w najbliższym otoczeniu szkoły – w mieście, gminie, czy powiecie.

Na zakończenie IX spotkania sieci Małgorzata Reichel przedstawiła kilka podsumowujących tez, dotyczących pracy doradców zawodowych oraz współpracy szkół z lokalnymi pracodawcami:

  • doradcy zawodowi muszą dbać o trening samooceny ucznia;
  • składanie aplikacji wymaga znajomości rynku pracy i świadomość specyfiki branży;
  • CV musi mieć charakter mocno spersonalizowany, ważna się treść i forma dokumentu;
  • doradcy zawodowi w celu dostarczenia uczniom realnego wsparcia powinni współpracować z firmami działającymi na lokalnym rynku pracy;
  • na rynku pracy liczą się kompetencje oraz zaangażowanie;
  • doradcy zawodowi i pracodawcy muszą mieć świadomość, że dążą do tego samego celu.

Przedstawiciele Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU” WSSE oraz Firm Faurecia Automotive Polska i NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. zgodnie potwierdzili chęć dalszej współpracy z DODN w celu wsparcia doradców zawodowych z terenów Dolnego Śląska.

Małgorzata Reichel, nauczyciel konsultant DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu, koordynator Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych