Szanowni Państwo,

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  rozpoczyna realizację cyklu seminariów i konferencji:

Wtorki DODN – Klub Dyskusyjny Belfra [Kliknij, zobacz i wydrukuj]
Czwartki DODN – Klub Dyskusyjny Belfra [Kliknij, zobacz i wydrukuj]

 

Zapraszamy na najbliższe:

 

Wtorki i czwartki w lutym

Wtorki DODN

09.02.2021 r. – godz. 14.00-17.00: Atrakcyjna nauka zawodu – współpraca szkoły i pracodawców” (S24-Z/Wb)
DODN Filia w Wałbrzychu [Zobacz program] [Zapisz się]

23.02.2021 r. – godz. 15.30: Cykl spotkań poświęconych problematyce zdolności – Spotkanie 1: Zdolności, uzdolnienia, talent – czym są i jak je rozpoznawać (S20-Z/JG)
DODN Filia w Jeleniej Górze [Zapisz się]

Czwartki DODN

04.02.2021 r. – godz.: 14.00-16.30 Asystent dziecka z doświadczeniem migracyjnym w szkole – asystent międzykulturowy
DODN we Wrocławiu [Zapisz się]

18.02.2021 r. – godz.: 14.00-16.00 Lekcja: Enter na zDolny Śląsk
DODN we Wrocławiu [Zobacz program] [Zapisz się]

25.02.2021 r. – godz. 14.00-16.00: Szkoła na językach
DODN we Wrocławiu [Zobacz program]
[Zapisz się]

 

Wtorki i czwartki w marcu

Wtorki DODN

02.03.2021 r. – godz. 15.00-16.30: Gra planszowa-metoda dydaktyczna uwzględniająca specjalne potrzeby uczniów (S14-Z/L)
DODN Filia w Legnicy [Zapisz się]

09.03.2021 r. – godz. 14.00-16.00: Trudności emocjonalne uczniów XXI wieku (S26-Z/Wb)
DODN Filia w Wałbrzychu [Zapisz się]

23.03.2021 r. – godz. 14.00-16.00: Projekt „Riese”, czyli nie tylko na ścieżkach historii (S12-Z/Wb)
DODN Filia w Wałbrzychu [Zapisz się]

23.03.2021 r. – godz. 15.30: Cykl spotkań poświęconych problematyce zdolności – Spotkanie 2: Zdolny nie znaczy doskonały – specyfika rozwoju i wspierania ucznia zdolnego (S21-Z/JG)
DODN Filia w Jeleniej Górze [Zapisz się]

Czwartki DODN

04.03.2021 r. – godz.: Matematyczny inkubator,
DODN we Wrocławiu [Zapisz się]

11.03.2021 r. – godz.: Rola katechezy w odkrywaniu powołania misyjnego
DODN we Wrocławiu [Zapisz się]

15.03.2021 r. [poniedziałek] – godz.: 11.00-13.00 II Forum o wychowaniu – ROHiS Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018 – 2030, DODN we Wrocławiu  [Zapisz się] [Zobacz program]

18.03.2021 r. – godz.: Edukacja regionalna (nie)obecna w dolnośląskich szkołach – część druga
DODN we Wrocławiu

25.03.2021 r. – godz.: 10.00-14.00 EduInkubator – Kompetencje przyszłości, DODN we Wrocławiu [Zapisz się] [Zobacz program]

 

Wtorki i czwartki w kwietniu

Wtorki DODN

13.04. 2021 r. – godz. 15.00-16.30: Realizacja i dokumentowanie działań w zakresie pomocy psych-ped. w czasie pandemii (S15-Z/L)
DODN Filia w Legnicy [Zapisz się]

13.04.2021 r. – godz. 14.00-17.00: Międzykulturowość w dolnośląskich szkołach – od teorii do przykładów dobrych praktyk (S27-Z/Wb)
DODN Filia w Wałbrzychu [Zapisz się]

20.04.2021 r. –  godz. 15.30: CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH PROBLEMATYCE ZDOLNOŚCI – Spotkanie 3: Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć (S22-Z/JG)
DODN Filia w Jeleniej Górze [Zapisz się]

Czwartki DODN

08.04.2021 r. – godz.: 12.00-14.00 Konsekwencje pandemii dla edukacji, wychowania i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
DODN we Wrocławiu [Zapisz się][Zobacz program]

15.04.2021 r. – godz.: 10.00-14.00 Kształcenie zawodowe a oczekiwania rynku pracy
DODN we Wrocławiu

22.04.2021 r. – godz.: 12.00-14.00 Spotkania z książką i prasą regionalną
DODN we Wrocławiu [Zapisz się] [Zobacz program]

29.04.2021 r. – godz.: 14.00-17.00 Wielokulturowa Szkoła – know how i kick-off w dwujęzyczność i wielokulturowość
DODN we Wrocławiu [Zapisz się] [Zobacz program]

 

 

Wtorki i czwartki w maju
Wtorki DODN
04.05. 2021 r. – godz. 15.00-16.30: Współpraca nauczycieli  z rodzicami  pod kątem pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (S16-Z/L)
DODN Filia w Legnicy
[Zapisz się]

11.05.2021 r. – godz. 14.00-16.00: Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego w okresie pandemii – szanse  i zagrożenia (S28-Z/Wb)
DODN Filia w Wałbrzychu [Zapisz się]

18.05.2021 r. – godz. 15.30: CYKL SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH PROBLEMATYCE ZDOLNOŚCI – Spotkanie 4: Przepisy oświatowe a rozwój ucznia zdolnego (S23-Z/JG)
DODN Filia w Jeleniej Górze [Zapisz się]

Czwartki DODN
06.05.2021 r.
– godz.: 10.00-13.00 Zdrowa wiosna. Promocja zdrowia
DODN we Wrocławiu [Zapisz się][Zobacz program]

13.05.2021 r. – godz.: 10.00-14.00 Przedsiębiorczość – szansą na sukces zawodowy
DODN we Wrocławiu [Zapisz się] [Zobacz program]

27.05.2021 r. – godz.: Dolnośląska Sieć Szkół Wspierających Uzdolnienia – monitoring i ewaluacja Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Wspierania Uzdolnień
DODN we Wrocławiu

 

Wtorki i czwartki w czerwcu

Wtorki DODN

01.06.2021 r. – godz.: 16.00-18.15 Tutoring w szkole
DODN we Wrocławiu [Zapisz się]

08.06. 2021 r. –  godz. 15.00-16.30: Rozwijanie uzdolnień w świetle założeń neurodydaktyki (S17-Z/L)
DODN Filia w Legnicy [Zapisz się]

08.06.2021 r. – godz. 14.00-16.00: Realizacja kierunków polityki oświatowej Państwa w okresie pandemii (S29-Z/Wb)
DODN Filia w Wałbrzychu [Zapisz się]

 

Czwartki DODN

10.06.2021 r. – godz.: 12.00-16.00 Bezpieczne wakacje
DODN we Wrocławiu [Zapisz się] [Zobacz program]
17.06.2021 r. – godz.: 11.00-13.00 Edukacja przez całe życie wyzwania edukacji dorosłych
DODN we Wrocławiu [Zapisz się] [Zobacz program]