I spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu zaprasza nauczycieli

 na bezpłatne seminarium online

(za pośrednictwem platformy Microsoft Teams)


I spotkanie
Sieci współpracy i samokształcenia
nauczycieli wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej

 

 Termin: 26.04.2021, godziny: 16.00 – 17.30

 

W trakcie seminarium będą poruszane następujące kwestie:

Idea działania sieci, wsparcie warsztatu pracy nauczycieli,
propozycje realizacji podstawy programowej, metody i formy pracy,
wymiana doświadczeń, diagnoza potrzeb – planowanie pracy

 

Zapisy: Dział Organizacji Szkoleń DODN Filia w Jeleniej Górze

tel. 508 690 953;  e-mail: dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl

link do zapisów: https://dodn.dolnyslask.pl/szkolenie/?id=14974

 

Bliższych informacji udziela:

Bogusława Bogucka; e-mail: boguslawa.bogucka@dodn.dolnyslask.pl, tel. tel. 508 690 912

 

Powrót do góry