Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 obowiązuje poniższy cennik opłat za formy szkoleniowe organizowane przez DODN we Wrocławiu:

 

Lp Formy Stawka*
1a. Szkolenie realizowane on-line
(w tym warsztaty do 10 godzin oraz kursy doskonalące do 50 godzin)
30 zł za godzinę (30 zł x ilość godzin)
1b. Szkolenie realizowane w formie hybrydowej
(w tym warsztaty do 10 godzin oraz kursy doskonalące do 50 godzin)
31 zł za godzinę (31 zł x ilość godzin) – forma hybrydowa*
1c. Szkolenie realizowane stacjonarnie w siedzibie DODN
(w tym warsztaty do 10 godzin oraz kursy doskonalące do 50 godzin)
32 zł za godzinę (32 zł x ilość godzin) – forma stacjonarna*
2a. Szkolenie on – line (w tym kursy doskonalące) powyżej 50 godzin 15 zł za godzinę (15 zł x ilość godzin)
2b. Szkolenie realizowane w formie hybrydowej w siedzibie DODN
(w tym kursy doskonalące) powyżej 50 godzin
16 zł za godzinę (16 zł x ilość godzin) – forma hybrydowa*
2c. Szkolenie realizowane stacjonarnie w siedzibie DODN
(w tym kursy doskonalące) powyżej 50 godzin
17 zł za godzinę (17 zł x ilość godzin) – forma stacjonarna*
3. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 210 godzin x 12 zł za godzin = 2520 zł forma on-line
210 godzin x 13 zł – forma hybrydowa* (zgodnie z programem proporcjonalnie do ilości godzin szkoleniowych w siedzibie DODN)  
4. Kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie 300 godzin x 10 zł za godzinę = 3000 zł forma on-line,
300 godzin x 11 zł za godzinę – forma hybrydowa*
(zgodnie z programem proporcjonalnie do ilości godzin szkoleniowych w DODN)
5a. Rada szkoleniowa dla szkół i placówek w formie on – line z siedziby DODN 15 zł za godzinę od osoby (15 zł x ilość godzin x ilość uczestników szkolenia)
5b. Rada szkoleniowa dla szkół i placówek w siedzibie zamawiającego szkolenie 15 zł za godzinę od osoby (15 zł x ilość godzin x ilość uczestników szkolenia) + koszt dojazdu wykładowcy**
5c. Organizacja wyjazdowych rad szkoleniowych dla szkół i placówek Zgodnie z kalkulacją kosztów wg potrzeb zamawiającego (koszt na jednego uczestnika: nocleg, wyżywienie, dojazd uczestnika do miejsca realizacji szkolenia)
6. Konferencja BEZPŁATNIE – forma hybrydowa
7. Seminarium metodyczne BEZPŁATNIE – forma hybrydowa
8. Sieć wsparcia i samokształcenia BEZPŁATNIE – forma hybrydowa
9. Konsultacje (konsultanci, doradcy metodyczni) / stacjonarnie, telefonicznie,
e-mail w kontakcie z konsultantem lub doradcą
BEZPŁATNIE
10. Szkolenia w ramach zamówień publicznych Zgodnie z kalkulacją kosztów

*       W przypadku form stacjonarnych w siedzibie DODN w cenę wliczony jest serwis kawowy (woda mineralna, kawa, herbata, ciastka).

**     Niezależnie od formy szkolenia, jeśli przeprowadzone jest stacjonarnie doliczony zostanie koszt dojazdu wykładowcy, serwis kawowy wg zamówienia za dodatkową opłatą ustaloną z zamawiającym szkolenie.

Skip to content