Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje poniższy cennik opłat za formy szkoleniowe organizowane przez DODN we Wrocławiu:

 

Lp Formy Stawka
1a. Warsztaty/kursy doskonalące  realizowane on-line 35 zł za godzinę (35 zł x ilość godzin) – forma on-line
1b. Warsztaty/kursy doskonalące realizowane w formie hybrydowej 40 zł za godzinę (40 zł x ilość godzin) – forma hybrydowa
1c. Warsztaty/kursy doskonalące realizowane stacjonarnie w siedzibie DODN 45 zł za godzinę (45 zł x ilość godzin) – forma stacjonarna
2a. Kursy doskonalące on-line powyżej 50 godzin 17 zł za godzinę (17 zł x ilość godzin) – forma on-line
2b. Kursy doskonalące realizowane w formie hybrydowej w siedzibie DODN
powyżej 50 godzin
18 zł za godzinę (18 zł x ilość godzin) – forma hybrydowa
2c. Kursy doskonalące realizowane stacjonarnie w siedzibie DODN powyżej 50 godzin 19 zł za godzinę (19 zł x ilość godzin) – forma stacjonarna
3. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 210 godzin x 15 zł za godzin = 3150 zł forma on-line, forma hybrydowa
4. Kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie 300 godzin x 15 zł za godzin = 4500 zł forma on-line, forma hybrydowa
5a. Rada szkoleniowa dla szkół i placówek w formie on-line z siedziby DODN 20 zł za godzinę od osoby (20 zł x ilość godzin x ilość uczestników szkolenia)
5b. Rada szkoleniowa dla szkół i placówek w siedzibie zamawiającego szkolenie 20 zł za godzinę od osoby (20 zł x ilość godzin x ilość uczestników szkolenia) + koszt dojazdu wykładowcy
5c. Organizacja wyjazdowych rad szkoleniowych dla szkół i placówek Indywidualna kalkulacja kosztów wg potrzeb zamawiającego (nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, zgodnie z programem szkolenia – koszt przewodnika, koszt prelegenta zewnetrznego, dojazd uczestnika do moiejsca realizacji szkolenia, itp.)
5d. Organizacja wyjazdowych warsztatów  tematycznych Indywidualna kalkulacja kosztów wg potrzeb zamawiającego (nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie zgodnie z programem szkolenia – koszt przewodinika, koszt prelegenta zewnętrznego, dojazd uczestnika do miejsca realizacji warsztatów, itp.)
6. Konferencja BEZPŁATNIE – forma hybrydowa
7. Seminarium metodyczne BEZPŁATNIE – forma hybrydowa
8. Sieć wsparcia i samokształcenia BEZPŁATNIE – forma hybrydowa
9. Konsultacje (konsultanci, doradcy metodyczni) / stacjonarnie, telefonicznie,
e-mail w kontakcie z konsultantem lub doradcą
BEZPŁATNIE
10. Szkolenia w ramach zamówień publicznych Zgodnie z kalkulacją kosztów

Niezależnie od formy szkolenia, jeśli przeprowadzone jest stacjonarnie u zamawiającego doliczony zostanie koszt dojazdu wykładowcy, serwis kawowy wg zamówienia za dodatkową opłatą ustaloną z zamawiającym szkolenie.

Skip to content