W każdym uczniu powinniśmy poszukiwać jego mocnych stron i wzmacniać je

DOLNOŚLĄSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ


50-230 Wrocław, ul. Trzebnicka 42-44

e-mail: krystyna.pac@dodn.dolnyslask.pl

Misja DCWU:

Tworzenie klimatu zainteresowania i przychylności dla idei wspierania uzdolnień w szeroko pojętym środowisku oświatowym oraz praca na rzecz istniejącej Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.