W każdym uczniu powinniśmy poszukiwać jego mocnych stron i wzmacniać je

DOLNOŚLĄSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ


53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 8a

e-mail: halina.nawrotek@dodn.dolnyslask.pl

Misja DCWU:

Tworzenie klimatu zainteresowania i przychylności dla idei wspierania uzdolnień w szeroko pojętym środowisku oświatowym oraz praca na rzecz istniejącej Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia.