Na tej stronie przedstawiamy relację z wydarzeń, które miały miejsce w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz podległych filiach w Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz Legnicy.

 

Relacja „Sieć współpracy i samokształcenia Matematyka dla przedszkolaka i pierwszaka”. Czytaj więcej tutaj.


Relacja z realizacji konkursu „Edukacja Regionalna – Patriotyzm Jutra”. Czytaj więcej tutaj.


Relacja Współtworzyć rodzinny cud  – o przedświątecznej pracy nauczycieli”. Czytaj więcej tutaj.


Relacja  „Sieć współpracy i samokształcenia Matematyka dla przedszkolaka i pierwszaka. Czytaj więcej tutaj.


Relacja  „Sieci współpracy jako forma doskonalenia nauczycieli realizowana przez legnicką Filię DODN. Czytaj więcej tutaj.


Relacja  „Działania DODN we Wrocławiu Filii w Legnicy na rzecz rozwoju kompetencji językowych. Czytaj więcej tutaj.


Relacja  „Wspieranie nauczycieli w gminach pomimo epidemii. Czytaj więcej tutaj.


„Tworzenie sieci młodzieżowych domów kultury jako propozycja Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu”. Czytaj więcej tutaj.


 

 

 


12 grudnia 2023 r
Relacja z VII Wojewódzkiej Konferencji Zespołu ds. Promocji Zdrowia: Chcesz mieć rację czy relację?  Czytaj więcej tutaj.


05 grudnia 2023 r
Relacja:  Warsztaty „Badanie jakościowe dotyczące pozafinansowych czynników przyciągających i odpychających z zawodu nauczyciela zawodu”  Czytaj więcej tutaj.


30 listopada 2023 r
Relacja: Wsparcie szkół i przedszkoli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – konferencja podsumowująca realizację projektów  Czytaj więcej tutaj.


10 listopada 2023 r
Relacja: Warsztaty dotyczące strategii podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego  Czytaj więcej tutaj.


9 listopada 2023 r
Relacja: Wycieczka edukacyjna w ramach Roku Mikołaja Kopernika do nowo powstałego Ośrodka Edukacji Astronomicznej Uniwersytetu Wrocławskiego w Białkowie (Gmina Wińsko, powiat wołowski)  Czytaj więcej tutaj.


21 października 2023 r
Relacja: 10-lecie Stowarzyszenia Pasjonatów Języka Niemieckiego „Germaniko” w Legnicy  Czytaj więcej tutaj.


19 września 2023 r
Relacja: Nominacja do nagrody za innowację w edukacji dorosłych. 22. ceremonia wręczenia nagród „Innovation Award for Continuing Education 2023” w Dreźnie  Czytaj więcej tutaj.


sierpień 2023 r
Relacja: Wycieczka edukacyjna w ramach rocznego cyklu szkoleń „Poznajemy formy ochrony przyrody na Dolnym Śląsku” Walory Parku Krajobrazowego „Chełmy”  Czytaj więcej tutaj.


28 czerwca 2023 r
Projekt  „Sztuka łagodzi obyczaje”  Czytaj więcej tutaj.


10 czerwca 2023 r
Sprawozdanie z konferencji „Inicjatywy prozdrowotne w placówkach oświatowych na Dolnym Śląsku”  Czytaj więcej tutaj.


16 grudnia 2022 r
Relacja z konferencji podsumowującej projekty: „Rozpoznawanie problemów emocjonalnych i psychicznych oraz udzielania odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom” oraz „Polityka Ochrony Dzieci w placówkach oświatowych.” Czytaj więcej tutaj.


14 grudnia 2022 r
Relacja z Dolnośląskiej Konferencji Wspierania Uzdolnień nt. PASJE * ZDOLNOŚCI* TALENTY – WSPIERANIE UZDOLNIEŃ OD JUNIORA DO SENIORACzytaj więcej tutaj.


08 grudnia 2022 r
Relacja z konferencji „Siła umysłu – dlaczego warto tworzyć przyjazne środowisko edukacyjne?   Czytaj więcej tutaj.


08 września 2022 r
Relacja z konferencji „Różne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa”. Czytaj więcej tutaj.


05 września 2022 r
Relacja z konferencji „Różne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa”. Czytaj więcej tutaj.


14 czerwca 2022 r
Relacja z konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku letniego. Czytaj więcej tutaj.


17 maja 2022 r
Relacja z konferencji „Moc słów – o roli komunikacji w przestrzeni edukacyjnej. Czytaj więcej tutaj.


29 kwietnia 2022 r
Relacja z konferencji „Uczciliśmy Międzynarodowy Dzień Tańca!. Czytaj więcej tutaj.


20 kwietnia 2022 r
Relacja z konferencji Życie bł. Natalii Tułasiewicz patronki nauczycieli polskich – drogowskazem dla nas. Czytaj więcej tutaj.


23 marca 2022 r
Relacja z konferencji Bezpieczeństwo, spokój, nauka – priorytety edukacji dzieci ukraińskich. Czytaj więcej tutaj.


28 lutego 2022 r
Relacja z seminarium „Giganci nauki. Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy”. Czytaj więcej tutaj.


23 lutego 2022 r
Relacja z konferencji „Nauczyciel wobec wyzwań współczesności” Inspiracje bł. Natalii Tułasiewicz (1906-1945). Czytaj więcej tutaj.


22 lutego 2022 r
Relacja z seminarium „Tożsamość dolnośląska”. Czytaj więcej tutaj.


04 grudnia – 19 lutego 2022 r
Relacja ze szkolenia „Nowożytne doradztwo zawodowe”. Czytaj więcej tutaj.


17 lutego 2022 r
Relacja z konferencji „SPOTKANIE POLSKO-WĘGIERSKIE W DODN”. Czytaj więcej tutaj.


15 lutego 2022 r
Relacja z konferencjiSIEĆ ŻYCZLIWOŚCI I POMOCY. Czytaj więcej tutaj.


04 stycznia 2022 r
Relacja z konferencji „Życie i twórczość Karola Wojtyły. Pokolenie Baczyńskiego”. Czytaj więcej tutaj.


17 grudnia 2021 r

Relacja z konferencji Jak nie przeoczyć uzdolnionych dzieci? – pomyślmy wspólnie!”. Czytaj więcej tutaj.


13 grudnia 2021 r
Relacja z otwarcia wystawy „Pokolenie Baczyńskiego”. Czytaj więcej tutaj.


06 grudnia 2021 r
Relacja z drugiego dnia konferencji „Mea victoria – jak wspierać ucznia szczególnie uzdolnionego?” w wałbrzyskiej filii DODN. Czytaj więcej tutaj.


23 listopada 2021 r
Relacja z konferencji „Tożsamość cyfrowa – bezpieczne finanse w Internecie dla nauczyciela, ucznia, rodzica. Czytaj więcej tutaj.


09 listopada 2021 r
Przedstawienie zagadnienia koncepcji „Polska Dolina Loary. Czytaj więcej tutaj.


10 października 2021 r
Relacja z konferencji „Kondycja psychofizyczna nauczycieli. Czytaj więcej tutaj.


29 września 2021 r

Relacja z wyjazdu do Gruzji. Czytaj więcej tutaj.


06 lipca 2021 r
Relacja z seminariumTutoring w szkole. Czytaj więcej tutaj.


05 lipca 2021 r
Relacja z Gali XII i XIII Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji „Białe Noce. Czytaj więcej tutaj.


10 czerwca 2021 r
Relacja z wydarzenia „Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w okresie pandemii”. Czytaj więcej tutaj.


13 maja 2021 r
Relacja z seminarium „Przedsiębiorczość – szansą na rozwój zawodowy”. Czytaj więcej tutaj.


11 maja 2021 r
Relacja z seminarium Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego w okresie pandemii. Szanse i zagrożenia”. Czytaj więcej tutaj.


15 kwietnia 2021 r.
Relacja z konferencji „Kształcenie zawodowe a oczekiwania rynku pracy. Czytaj więcej tutaj.


13 kwietnia 2021 r.
Relacja z seminarium „Międzykulturowość w dolnośląskich szkołach – od teorii do przykładów dobrych praktyk. Czytaj więcej tutaj.


12 kwietnia 2021 r.
Relacja z konferencji „Relacja z konferencji „Zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży w czasie pandemii” organizowanej przez Filię DODN w Legnicy. Czytaj więcej tutaj.


30 marca 2021 r.
Relacja z seminarium „Projekt Riese, czyli nie tylko na ścieżkach historii”. Czytaj więcej tutaj.


11 marca 2021 r.
Relacja z seminarium on-line: „Rola katechezy w odkrywaniu powołania misyjnego”. Czytaj więcej tutaj.


9 marca 2021 r.
Relacja z Seminarium „Trudności emocjonalne uczniów XXI wieku” w wałbrzyskiej filii DODN”. Czytaj więcej tutaj.


9 lutego 2021 r.
Relacja z Seminarium „Atrakcyjna nauka zawodu – współpraca szkoły i pracodawców”. Czytaj więcej tutaj.


21 stycznia 2021 r.
Relacja z seminarium „Genealogia w edukacji – pomysł na kreatywne zajęcia”. Czytaj więcej tutaj.


12 i 23 stycznia 2021 r.
Jak wspierać uczniów z depresją?”, czyli o seminariach wałbrzyskiej filii DODN poświęconych zagadnieniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Czytaj więcej tutaj.


10-11 grudnia 2020 r.
Relacja z konferencji on-line: „Szkoła dostępna dla wszystkich. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery”. Czytaj więcej tutaj.


18 i 19 listopada 2020 r. (Wrocław)
Relacja z konferencjiZdolni Zdalnie, czyli o Międzynarodowej Konferencji Wspierania Uzdolnień w DODN we Wrocławiu. Czytaj więcej tutaj.


18 listopada 2020 r. (Jelenia Góra)
Relacja z Międzynarodowej Konferencji Wspierania Uzdolnień pt. Zdolni Zdalnie w jeleniogórskiej filii DODN. Czytaj więcej tutaj.


18 i 19 listopada 2020 r. (Wałbrzych)
Relacja z konferencji „Zdolni Zdalnie, czyli model umiejętności STEAM we wspieraniu uzdolnień w szkole„. Czytaj więcej tutaj.


12 listopada 2020 r.
Relacja z seminarium pt.: „Postawy patriotyczne nauczycieli w wychowaniu dzieci i młodzieży„. Czytaj więcej tutaj.


21 października 2020 r.
Relacja z warsztatów i wykładów online „Koduje z nami, doradcami„. Czytaj więcej tutaj.


12-16 listopada 2019 r.
Relacja z wizyty Gości z Rosji. Czytaj więcej tutaj.


14 listopada 2019 r.
Międzynarodowo w filii DODN w Wałbrzychu. Czytaj więcej tutaj.


7 grudnia 2020 r.
X spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych. Czytaj więcej tutaj.


20 października 2020 r.
Współpraca wałbrzyskiej filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu z Klastrem Edukacyjnym „INVEST in EDU” Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  Czytaj więcej tutaj.


30 stycznia 2020 r.
Seminarium pt.: „Seniorzy jako wartość dodana w wychowaniu dzieci i młodzieżyCzytaj więcej tutaj.


22–29 czerwca 2019 r.
Relacja z podróży do Gruzji – „Pierwsza fascynująca podróż do Gruzji„. Czytaj więcej tutaj.


1 października 2020 r.
Seminarium pt.: „3xZ w doradztwie zawodowym„. Czytaj więcej tutaj.


22 października 2020 r.
Seminarium pt.: Katecheza nie tylko przy tablicy„. Czytaj więcej tutaj.


20 czerwca – 4 lipca 2019 r. 
Opis wyjazdu do Sankt Petersburga w ramach konkursu „Białe Noce” – 2019. Czytaj więcej tutaj.


27 sierpnia 2020 r.
Konferencja pt.: „Polskie sierpnie 1920-1944-1980” – Czytaj więcej tutaj.


29 października 2020 r.
W ramach cyklu Czwartki w DODN – Klub Dyskusyjny Belfra odbyło się seminarium Dolnośląska Tożsamość – sieć DODN we Wrocławiu z instytucjami kultury Dolnego Śląska. – Czytaj więcej tutaj.


9 października 2019 r.
Konferencja pt.: „Dziecko obcojęzyczne w szkole – dobre praktyki – problemy – perspektywy” – Czytaj więcej tutaj.


8 października 2020 r.
Konferencja pt.: „Przywództwo w edukacji” – konferencja online – Czytaj więcej tutaj.


13-14 listopada 2019 r.
Międzynarodowa konferencja naukowej z zakresu wspierania uzdolnień „Łamigłówki zDolnej główki” – Czytaj więcej tutaj.


8–15 października 2019 r.
Relacja z wizyty młodzieży z Autonomicznej Republiki Adżarii w Gruzji we Wrocławiu – Czytaj więcej tutaj.


26 listopada 2020 r.
Relacja z seminarium „Wolontariat w czasie pandemii” – Czytaj więcej tutaj.


27 lutego 2020 r.
Relacja z konferencji pt.: „Wychowanie przez sport” – Czytaj więcej tutaj.


17 września 2019 r.
Relacja z konferencji pt.: „Różne wymiary bezpieczeństwa w placówkach oświatowych” – Czytaj więcej tutaj.


13–15 grudnia 2019 r.
Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „Klimat dla ludzi – ludzie dla klimatu” – Czytaj więcej tutaj.


1 marca 2020 r.
Pomysły na cały dzień
Czytaj więcej tutaj.