Relacja z seminarium

„Postawy patriotyczne nauczycieli w wychowaniu dzieci i młodzieży”

Opracowała: dr Stanisława Tarnowicz-Ligus, referent ds. organizacji szkoleń w DODN we Wrocławiu

W dniu 12.11.2020 r. w ramach cyklu Czwartki w DODN – Klub Dyskusyjny Belfra odbyło się seminarium pt. „Postawy patriotyczne nauczycieli w wychowaniu dzieci i młodzieży”. Seminarium upamiętniające kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości było skierowane do wszystkich chętnych słuchaczy. Wydarzenie było objęte Honorowym Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – Pana Romana Kowalczyka, a dodatkowo w sali seminaryjnej została zaprezentowana wystawa malarstwa pt. „Niepodległa – Suwerenna”, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy pochodząca ze zbiorów galerii Sopra. Dzięki krótkiemu nagraniu z wystawy uczestnicy mogli zobaczyć wybrane dzieła.

Spotkanie zostało otwarte przez Panią dr Jolantę Horyń, Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, która powitała zaproszonych gości: Romana Kowalczyka, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i dr Iwonę Demczyszak, która reprezentowała Instytut Pamięci Narodowej oraz pozostałych uczestników obecnych na spotkaniu. Pani Dyrektor podkreśliła ważność budowania postaw patriotycznych i wzmacniania tożsamości narodowej w młodym pokoleniu, która spoczywa na barkach kadry pedagogicznej, szczególnie nauczycieli i wychowawców. Poza tym Pani Dyrektor przywołała osobiste wspomnienia dotyczące istotnej roli społeczności harcerskiej we wzmacnianiu poczucia patriotyzmu, które do dziś zrzesza ludzi chętnie biorących udział w różnego rodzaju zbiórkach i innych wydarzeniach. Stąd oczywiste wydaje się, że należy zadbać i wspierać ruch harcerski, który najczęściej rodzi się w szkołach.

Wystąpienie Pana Romana Kowalczyka dotyczyło przede wszystkim podkreślenia roli nauczycieli w kształtowaniu postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, zarówno w przeszłości jak i obecnie. Ten cel może zostać osiągnięty pod warunkiem dużego zaangażowania i dzięki solidnej pracy szczególnie osób związanych z oświatą. Ponadto przywołano bohaterów historii i literatury, którzy mimo trudów tamtych czasów tworzyli swoje dzieła w taki sposób, aby przekazać patriotyczne idee następnym pokoleniom. Współczesne czasy zmieniły postrzeganie pojęcia „patriotyzm”, dlatego należałoby dostosować sposób przekazywania wiedzy i historii o trudach związanych z dochodzeniem Polski do niepodległości, do potrzeb odbiorców w szkołach i placówkach oświatowych. Cześć wykładu odnosiła się do tego, że w obecnym czasie mimo różnic poglądowych, jakie występują wśród społeczeństwa, możemy poprzez postawy patriotyczne razem budować i rozwijać lepszą Polskę dla kolejnych pokoleń. Na sam koniec wykładu podkreślono istotę takich postaw jak: dbałość o pamięć i zachowanie tożsamości w globalizującym się świecie, poprzez m.in. pamięć o bohaterach i ważnych wydarzeniach historycznych.

Kolejny wykład wygłoszony został przez Panią dr Iwonę Demczyszak z Instytutu Pamięci Narodowej. Wykład nawiązywał w swej treści do tematu: „Niepodległa – Suwerenna” i poświęcony był roli kobiet w trudnych czasach zaborów. Kobiety, które oprócz tego, że mogły pracować jako nauczycielki, swoim ciemnym ubiorem pokazywały żałobę za utraconą wolnością Państwa Polskiego, udzielały również pomocy rodzinom poległych powstańców, zajmowały się zbiórką pieniędzy na mundury, broń czy żywność, a ponadto pełniły role kurierów, dostarczając żywność walczącym żołnierzom. Rosyjski publicysta i świadek powstania styczniowego – Mikołaj Berg szczegółowo opisał wyjątkową rolę kobiet w działaniach niepodległościowych.

W trakcie seminarium zostało odtworzone nagranie hymnu Polski, wykonanego przez grupę dzieci z Przedszkola Columbus i Logicus, a także pieśni o charakterze patriotycznym zaprezentowane przez harcerzy z Hufca Bolesławiec. W dodatku uczestnicy mogli usłyszeć piękne pieśni zaprezentowane przez grupę seniorów „ Kresowianie i Sybiracy”.

Spotkanie zostało podsumowane przez Panią Dyrektor Jolantę Horyń, która podziękowała prelegentom za wygłoszone prelekcje, za muzyczną oprawę i wszystkim słuchaczom za udział.