Współpraca

Zapraszamy do składania tekstów do druku w redakcji ZIPiW.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:
Instrukcja przyjmowania i publikowania materiałów w wydawnictwie DODN [pobierz]
Oświadczenia autorskie do pobrania [pobierz]

Wszelkie pytania dotyczące działania ZIPiW proszę kierować do: